ข้อคิดรอบตัว

ข้อคิดรอบตัว

เข้าใจเรื่องราวรอบตัว และเข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นานาเทศนา

นานาเทศนา

นานาเทศนา นานาธรรมะ นานาสาระ
ทันโลกทันธรรม

ทันโลกทันธรรม

อัพเดทสาระน่ารู้ทันโลก พร้อมแง่คิดมุมมองทันธรรม
ธรรมะจับใจ

ธรรมะจับใจ

ไขปัญหา เพิ่มปัญญา สู่การดำเนินชีวิตที่ดี

ทันโลกทันธรรม

ทุกคนมีโอกาสล้มได้เหมือนกันหมดเลย ไม่ว่าคนนั้นจะมีความสามารถมากน้อยเพียงใหน บางคนล้มลงเพราะว่าถูกผลัก บางคนก็ล้มเองเพราะความประมาท หรือไม่ระมัดระวังในเส้นทางที่ตัวเองเดินอยู่ แต่ข่าวดีก็คือการล้มเหลวหรือการล้มลงไม่ใช่จุดจบของชีวิต

บทความที่ได้รับความสนใจ

About Me

เว็บไซต์ที่รวบรวมธรรมะ คำเทศน์สอนของ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ) ทั้งที่เป็นบทความ วีดีโอ เพื่อเป็นธรรมทานให้สาธุชน

© Copyright 2016 thanavuddho.org All rights reserved

Search